VisieKlachten of problemen ontstaan wanneer mensen uit balans raken door spanningsvolle gebeurtenissen in hun leven. Dat kunnen gebeurtenissen in de loop van het leven zijn, zoals de confrontatie met een ziekte, een ongeluk, een stressvolle baan of het begin van een nieuwe levensfase. Soms ook wordt oude pijn uit het verleden opgerakeld. Als deze belasting teveel wordt en het niet meer lukt om een goed evenwicht te vinden in het omgaan met de veranderende levensomstandigheden, kunnen mensen depressief of angstig worden, zichzelf kwijt raken of zich terugtrekken uit belangrijke contacten.
Partners in een relatie kunnen onder deze druk in negatieve reactiepatronen verstrikt raken, waarin hun vriendschap verloren gaat, ze emotioneel van elkaar verwijderd raken of in terugkerende ruzies terecht komen.

In psychotherapie gaan vraagt moed. Gelukkig is het voor veel mensen al een eerste stap om uit een dergelijke impasse te komen. Vanuit deze visie biedt psychotherapie de mogelijkheid om de draagkracht weer te versterken en een nieuw evenwicht te vinden. Partners kunnen verhelderen wat hun relatie voor ieder van hen betekent en, als ze met elkaar door willen, hun verbondenheid herstellen.

Christien de Jong
Sinds 1997 ben ik werkzaam als psychotherapeut. Mijn opleiding volgde ik bij de RINO in Amsterdam en de RIAGG in Zaandam. Ik sloot mij aan bij de praktijk van Blancefloer Foelkel, die later zou uitgroeien tot de huidige psychotherapie praktijk. Sinds 2006 ben ik tevens verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie.

U kunt bij mij terecht voor allerlei klachten, maar mijn aandachtsgebied is de psychotherapie van mensen, die door een ernstige lichamelijke ziekte, een verlies of een andere traumatische gebeurtenis uit balans zijn geraakt. In 2008 behaalde ik mijn registratie als systeemtherapeut. Sinds 2014 ben ik supervisor van de NVRG.

Naast mijn werk als psychotherapeut geef ik workshops en trainingen aan professionals werkzaam in de somatische gezondheidszorg, gericht op de communicatie met mensen met een ernstige ziekte.

In de loop der jaren heb ik mij bekwaamd in verschillende behandelmethoden die in een behandeling aan bod kunnen komen.
- De gesprekken kunnen inzichtgevend en ontdekkend van aard zijn. We exploreren gedachten en gevoelens die in de context van uw leven en uw gezinsgeschiedenis (nog) weinig ruimte of aandacht hebben gehad.
- Steunend structurerende gesprekken. Het kan ook zijn dat er zoveel tegelijk in uw leven aan de hand is dat het beter is om eerst stabiliteit en structuur te herwinnen.
- EMDR is een behandeling gericht op het doorwerken van traumatische ervaringen. Het kan gaan om gebeurtenissen, die u recent hebt meegemaakt of om herinneringen aan ervaringen uit een vroeger verleden (www.emdr.nl).
- Emotionally Focused Therapy (EFT) is een therapievorm voor partnerrelatie problemen maar kan ook goed passen in individuele therapie (www.eft.nl). We exploreren welke behoeften en aarzelingen spelen in de relatie met de partner of een andere belangrijke naaste. Door hierbij stil te staan, kan er ruimte komen om deze in de relatie naar voren te brengen. Dat kan er toe leiden dat partners zich weer meer verbonden voelen. Soms wordt duidelijk dat partners niet meer verder willen met de relatie en kunnen gesprekken gericht zijn op het afscheid nemen van elkaar.

Registratiegegevens:

BIG register Psychotherapeut: 8904 803 9016
BIG register GZ psycholoog: 6904 803 9025
AGB code persoonlijk: 94002340
AGB code praktijk: 94001940
KvK nummer: 65476573

In memoriam Blancefloer Foelkel
Floor Foelkel (Beekbergen, 1948-2015) startte na haar studie psychologie in 1992 een eigen psychotherapiepraktijk. Voorafgaand aan haar studie psychologie had zij de sociale academie en de filmacademie in Amsterdam afgerond en enkele speelfilms geregisseerd. De praktijk die ze oprichtte zou enkele jaren later in samenwerking met Christien de Jong uitgroeien tot de huidige psychotherapie praktijk.

Floor legde zich toe op de behandeling van professionele musici. Haar grote liefde voor de muziek was haar drijvende kracht. Zij componeerde haar eigen muziek op saxofoon, piano en gitaar en zong jarenlang in het Koor van het Concertgebouworkest.

De specifieke dynamiek van de professionele koor -en orkestwereld kende zij goed. Vanuit een voornamelijk psychoanalytisch kader gaf zij betekenis aan de problemen die musici ervaren bij de uitoefening van hun beroep. Van 2007 tot 2015 was zij als schoolpsycholoog verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.

In haar latere jaren specialiseerde zij zich in EMDR, een behandelmethode voor mensen met traumatische ervaringen. Zij was een deskundig therapeut, haar aanpak was orgineel en creatief. Bovenal herinneren wij haar als een warm en liefdevol mens.

Lieve Floor, jouw muziek zal altijd in ons klinken.