Voor wie?

U kunt terecht met de volgende klachten of problemen:

• Emotionele problemen, zoals depressieve klachten, identiteitsproblematiek, angst, spanningsklachten of rouw.
• Problemen in de partnerrelatie, zich bijv. uitend in het gevoel elkaar te zijn kwijtgeraakt, gevoelens van eenzaamheid in de relatie, terugkerende escalerende ruzies of seksuele problemen;
• Eetproblemen;
• Posttraumatische stressklachten;
• Werk- of studiegerelateerde problemen;
• Klachten gerelateerd aan AD(H)D;
• Persoonlijkheidsproblematiek;
• Problemen in de omgang met belangrijke anderen in uw leven (familie, naasten, collega’s of, als u bent geconfronteerd met een lichamelijke ziekte, medische behandelaars).

Mijn specifieke aandachtsgebied is de behandeling van mensen, die door een ernstige lichamelijke ziekte, een verlies of een andere traumatische gebeurtenis uit balans zijn geraakt. De therapie is erop gericht stil te staan bij deze ervaringen, ze betekenis te geven en te zoeken naar een nieuw evenwicht.