Aanmelding

U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden. Als u een bericht inspreekt of mailt bel ik u binnen 48 uur terug en bespreek uw vraag en de achtergrond ervan. Zo kan ik beoordelen of u bij mij aan het goede adres bent. Als mijn aanbod niet aansluit bij uw vraag, verwijs ik u terug naar degene die u verwezen heeft of een andere behandelaar met een specifieke deskundigheid. Zo mogelijk wordt een passend advies gegeven.

Als u bij mij terecht kunt, komt ook aan de orde hoe u bent verzekerd en onder welke voorwaarden uw verzekering de behandeling vergoedt. Om psychotherapie door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De huisarts, of de praktijkondersteuner die aan de huisartsenpraktijk verbonden is, bepaalt of de aard en ernst van uw klachten in aanmerking komen voor psychotherapie.

De vergoeding kan plaatsvinden vanuit de Generalistische Basis GGZ (B-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ)
(zie voor een toelichting pagina: Vergoeding en tarieven).

Wilt u de huisarts vragen de volgende gegevens te vermelden in de verwijsbrief:
1. De verwijsdatum;
2. Uw personalia: naam, adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens en burgerservicenummer (bsn);
3. Een verwijzing naar de B-GGZ of de S-GGZ (voor een toelichting zie Vergoeding en tarieven);
4. Een beschrijving van uw klachten;
5. (Een vermoeden van) een DSM diagnose (bijvoorbeeld angstklachten of een depressie);
6. De persoonlijke AGB code van uw huisarts.

Wachttijd

Per 1 juni heb ik geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. De wachttijd tussen het kennismakingsgesprek en de eerste behandelafspraak is niet langer dan 4 weken. Neemt u gerust contact op als u een vraag heeft of meer informatie wenst. De vermelde wachttijd wordt maandelijks geactualiseerd.