Kennismaking en intake

Komt u voor de eerste afspraak, dan vraag ik u de verwijsbrief van de huisarts en een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Als u in behandeling komt, zal ik de eerste twee gesprekken stil staan bij uw klachten en de context waarin deze zijn ontstaan. We exploreren stressvolle gebeurtenissen die u, alleen of samen met uw partner, hebt meegemaakt en wat deze betekenen voor uw huidige situatie. Ook uw krachtige en mogelijk kwetsbare kanten komen aan bod. Vaak geven deze eerste gesprekken al ruimte om met andere ogen naar uw situatie te kijken. In het behandelplan stellen we samen vast wat het focus van de behandeling zal zijn en op welke wijze we daaraan zullen werken. Doorgaans worden meerdere behandelmethoden gebruikt tijdens een behandeling. Ik zal u een voorstel doen welke we kunnen inzetten. Na het eerste gesprek en op een aantal momenten tijdens de behandeling vraag ik u thuis digitaal een vragenlijst in te vullen over uw klachten.

Rapportage aan de huisarts

Als u in behandeling komt, vraag ik uw toestemming om de huisarts of andere verwijzer ter informatie een korte brief te sturen, waarin ik aangeef dat uw behandeling van start is gegaan en wat het focus ervan is. Als u dat liever niet wilt, kunt u dat aangeven.