Visitatie

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk wordt elke 5 jaar gevisiteerd. De laatste visitatie vond plaats in 2015. De LVVP waarborgt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijk.
Zie voor meer informatie: Brochure LVVP-kwaliteitscriteria.pdfBeroepscode

De beroepscode van de psychotherapeut kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info.

Rechten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Informatie hierover vindt u op www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl.

Belangrijke rechten zijn als u in psychotherapie gaat:
• Uw recht op informatie.
• Uw recht op geheimhouding van uw gegevens; alleen met uw schriftelijke toestemming mogen derden, zoals uw huisarts of een bedrijfsarts, worden geïnformeerd.
• Uw recht op inzage van uw dossier.
• Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen.
• Uw recht om een klacht in te dienen.

Klachten

Als u niet tevreden bent over het contact of de behandeling, dan vraag ik u dit eerst met mij te bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor vinden voor uw bezwaren, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging van psychotherapeuten, de LVVP . Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP die onder meer bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

BIG- geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).